JOT Taal & Educatie

JOT Taal & Educatie
Spanjaardslaan 99-A, 8917AN Leeuwarden

Telefoon: 06-45641266
E-mail: 

"Jede neue Sprache ist wie ein offenes Fenster, das einen neuen Ausblick auf die Welt eröffnet und die Lebensauffassung weitet". Frank Harris (1856-1931).Even voorstellen.

Mijn naam is Jolan Wüst, ik ben 16 jaar werkzaam geweest als lerares Duits op diverse scholen voor voortgezet onderwijs in Friesland en Gelderland, in zowel de onder-als bovenbouw van het vmbo, havo en vwo. Tevens ben ik bevoegd om lessen zakelijk Duits te geven. Daarna ben ik voor mezelf begonnen en heb ik mijn eigen bedrijf gestart: JOT Taal & Educatie. 


Als niet Friestalige ben ik opgegroeid in het Friese dorp Grou. Hier zat ik op de Hjerre Gjerritsskoalle, toentertijd een proefschool voor tweetalig onderwijs. In de laatste twee klassen van de lagere school deed ik twee keer mee aan de "Foardrachtkriich", waar ik in de prijzen viel met het voordragen van Friese gedichten. Op zowel havo als vwo deed ik eindexamen in de Friese taal en letterkunde. Door de fantastische inzet van mijn docent Fries, Sjoerd Bottema (ik was twee keer de enige eindexamen leerling van Friesland en dus van het hele land), heb ik het "Algemeen Beschaafd Fries" (ABF) leren spreken en schrijven en de liefde voor de Friese taal ontdekt.

In 1990 won ik als 19-jarige scholier een prijs op het Frysk festival met een vertaling van een Duits gedicht.

In 1992 heb ik naast mijn studie Duits, Fries gestudeerd en in 1995 als onderdeel van beide studies,  onderdelen van de Frisistik (Friese taal, kennis van land en volk, cultuur en geschiedenis) gevolgd aan de Universiteit van Oldenburg.


Onderwijs, lesgeven en het begeleiden van leerlingen is altijd erg belangrijk voor mij geweest en dat doe ik met hart en ziel. Elke leerling is uniek en daarom is een persoonlijke benadering erg belangrijk. Tijdens mijn studie heb ik een specialisatie zorgverbreding en leerlingbegeleiding gedaan, gevolgd door trainingen dyslexiecoach en omgaan met leer-en gedragsstoornissen (autismespectrum stoornissen).

Deze kennis en ervaring heb ik meegenomen in mijn nieuwe bedrijf. JOT Taal & Educatie staat dus garant voor vakkennis, gedrevenheid en persoonlijke aandacht.

Ik kijk er naar uit u te mogen begroeten,

Jolan Wüst